Lasting Fields in de praktijk

Lasting Fields in de Praktijk is een project binnen Stichting Future Food Production. Daarbij werken meerdere partijen samen aan innovatie op een akker in de Noordoostpolder aan de Zwijnsweg 13 te Ens.

 

 

 

Onbereden bedden teelt met intercropping

In het Lasting Fields project worden de bedden, waarop geteeld wordt, niet meer bereden. De bedden zijn drie meter breed. In plaats van één worden meerdere soorten gewassen om en om naast elkaar geteeld. Zo kan het in de nieuwe situatie zijn dat aardappelen naast uien naast graan op dezelfde akker verbouwd worden. 
 

Doelen:

 • Minder bodemdruk
 • Minder gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder energie-gebruik
 • Lager bemestingniveau 
 • Vitale groei van de gewassen
 • Efficiënte inzet van arbeid


Hoe?

 • Zelfrijdende lichte werktuigen

 • Onbereden beddenteelt

 • Vruchtwisseling met minimaal vier gewassen 

 • Intercropping

Opening Akker van de Toekomst

Foto: Reina Halman FotografieCOLOFON

Future Food Production

 • Future Food Production
 • Land van Saaftinge 1
 • 8302 PE Emmeloord
 • ln.noitcudorpdooferutufofni