Vooronderzoek Lasting Fields 1.0 van start

Als het aan Wim Steverink lag was zijn concept van lichtgewicht, autonome landbouwmachines al realiteit. “We moeten écht stoppen met het gebruik van fossiele brandstof.” Hij is dan ook opgelucht dat fase 1 van start kan gaan.

Met de toegekende POP-3-subsidie aan de Stichting Future Food Production (SFFP) kan een start worden gemaakt met de onbereden beddenteelt, door Steverink ‘vooronderzoek Lasting Fields 1.0’ genoemd. In zijn ideaalbeeld zijn zware landbouwmachines vervangen door lichte, zelfrijdende machines die de bodem en het milieu niet tot nauwelijks belasten. SFFP is in eerste instantie opgericht om Lasting Fields aan te jagen en te vermarkten. “We vinden dat een idee dat in Noordoostpolder geboren is, ook hier moet worden ontwikkeld”, zegt voorzitter Jetze Kempenaar over de oprichting, “maar we vinden ook dat het echt anders moet in de sector”. Het binnenhalen van de subsidie was het eerste doel. “We hebben nu een groot deel van onze driejarige begroting rond om een start te maken met het project van Wim. Daarnaast rekenen we nog op bijdragen van de gemeente en commerciële partijen en steken de bestuurders en betrokken partijen er enorm veel eigen tijd in.”

In de eerste fase wil de stichting, in nauwe samenwerking met een drietal agrarische bedrijven, op demonstratievelden laten zien wat onbereden beddenteelt met de grond doet. “Het duurt een paar jaar, maar dan zul je zien dat de bodem beduidend beter en natuurlijker wordt”, licht Steverink toe. “De grondbewerking vraagt uiteindelijk minder energie, minder bemesting en gewasbescherming en je krijgt een beter product.” Voor de haalbaarheid sluit de eerste fase aan op het bestaande machinepark. Steverink heeft hiervoor al een voorloze ploeg ontwikkeld waarbij er geen grond van het bed in het rijpad valt en andersom. Daarnaast werkt hij aan lichtere werktuigdragers. “Uiteindelijk moet de volledige teelt van zaaien tot oogsten – en de grondbewerking tussendoor – zo gebeuren dat het bed onbereden blijft. Als we dat voor elkaar hebben, gaan we verfijnen naar lichtgewicht en zelfrijdend”, zegt Kempenaar, “maar dan hebben we meer geld nodig om verder te ontwikkelen”.

De stichting heeft er vertrouwen in dat het benodigde kapitaal er dan ook gaat komen. “Omdat we met de goede dingen bezig zijn en voor de lokale economie is de landbouwsector dé sector.” Bovendien wordt de factor tijd steeds meer bepalend, merkt secretaris Jessie de Lange op. “Met een zomer als deze zie je dat het aantal werkbare dagen terugloopt. Die zelfdenkende machientjes gaan zelf bepalen wanneer ze uit moeten rijden om de oogst op tijd binnen te halen. Het wordt dan ook mogelijk om pas te gaan zaaien op het moment van de vraag, zodat je gespreid kunt oogsten. Technisch gezien kan het, maar het vraagt om een enorme investering.”

Nieuwe projecten
In nauw overleg met de LTO en Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (NNE) gaat de SFFP meerdere projecten ondersteunen. “Als het om agrarische teelttechnische projecten gaat, dan nemen wij daarin het voortouw”, aldus Kempenaar.COLOFON

Future Food Production

  • Future Food Production
  • Land van Saaftinge 1
  • 8302 PE Emmeloord
  • ln.noitcudorpdooferutufofni