Opening “AKKER van de TOEKOMST”

Is dit de toekomst? De verandering van het klimaat, schaalvergroting die maakt dat men steeds grotere en zwaardere machines gebruikt met dit als gevolg? 
De Akker van de Toekomst is een project waaraan door verschillende partijen wordt gewerkt om aan te tonen dat akkerbouw ook anders kan. Meer met minder is één van de belangrijkste doelen. Op deze akker zal in de praktijk worden getoond dat door middel van strokenteelt op een afstand van 3 meter, de teelt van goed combinerende gewassen en de inzet van lichte autonome machines een concurrerende opbrengst mogelijk is. 
Tijd van 13:00 tot 15:00 uur
Half augustus ontvangt u details programma. 

Programma

13.00 uur     Opening door Jetze Kempenaar COLOFON

Future Food Production

  • Future Food Production
  • Nagelerweg 1
  • 8304 AB Emmeloord
  • ln.noitcudorpdooferutufofni