Informatiebijeenkomst Future Food Production groot succes

Afgelopen dinsdagavond 11 februari zijn op een druk bezochte informatieavond agrarisch ondernemers in de Noordoostpolder bijgepraat over strokenteelt en bodemleven. Stichting Future Food Production organiseerde de bijeenkomst en presenteerde haar project “Akker van de Toekomst” en een verwant project “Boerderij van de Toekomst” van Wageningen University & Research (WUR). 

 

 

Presentatie Bodemleven

Gera van Os, lector bodemkunde van Aeres Hogeschool Dronten, gaf een lezing over het leven onder de grond dat met het blote oog niet te zien is en het belang van dat microleven maar uiteraard kwamen ook andere onderwerpen aan bod zoals bodemdaling en bodemverdichting. De meningen liepen af en toe wat uiteen maar dat de bodem het belangrijkste instrument is voor een boer stond buiten kijf. 

 

 

Boederij van de toekomst

Wijnand Sukkel van Wageningen University and Research gaf een voorproefje van de “Boerderij van de Toekomst”. Hij vertelde dat het een boerderij wordt die op meerdere onderdelen kringlopen wil sluiten en in mei zal worden geopend. Energie maar ook ruimte voor de natuur zijn belangrijke pijlers. Met het project wil WUR aantonen wat de mogelijkheden zijn zodat het daarna door het bedrijfsleven kan worden overgenomen. 

 

Kansen met strokenteelt

Zijn collega Dirk van Apeldoorn sprak over de kansen die strokenteelt kan bieden. Hij maakte zijn verhaal concreet door de onderzoeksresultaten van een aantal jaren praktijkproeven met de aanwezigen te delen. 

 

Akker van de toekomst

De onderwerpen van de avond lagen uiteraard in lijn met de activiteiten die worden uitgevoerd op de “Akker van de Toekomst”. Afgelopen september heeft de stichting Future Food Production de akker aan de Zwijnsweg 13 in Ens feestelijk geopend en dit voorjaar zullen de eerste bewerkingen worden gedaan. Het doel van het project “Akker van de Toekomst” is om aan te tonen dat door middel van inzet van lichte autonome werktuigen, gebruik van onbereden beddenteelt en minimale input van gewasbeschermingsmiddelen een vergelijkbare opbrengst als met reguliere methoden haalbaar is. Voor de uitvoering van dit project is de stichting Future Food Production penvoerder en is er POP3 subsidie verkregen. 

 

 

Stichting Future Food Production als aanjager

De stichting vervult een aanjaagfunctie voor verschillende projecten in de agro food sector in Flevoland om zoals de naam het al zegt, innovatieve projecten in de food te helpen ontwikkelen en dat kan zij doen door de ondersteuning van verschillende stakeholders zoals Rabobank Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Flynth accountants en adviseurs, Horizon Flevoland, Provincie Flevoland en het Agrofoodcluster. “We willen de kennis die in dit project wordt opgedaan graag met de akkerbouwsector delen en we nodigen u daarom uit om ook in het voorjaar een bezoek te brengen aan één van de activiteiten op de “Akker van de toekomst””, aldus Digni van den Dries projectleider van de akker. Meer informatie is te vinden op de website www.futurefoodproduction.nl.

De presentaties van deze avond zullen zichtbaar worden gemaakt op de website en als u op de hoogte wilt blijven van de geplande activiteiten en de uitkomsten dan kunt u hier onder uw mailadres doorgeven. 

- Presentatie Strokenteelt "Nu aan de slag" - door Dirk van Apeldoorn"

- Presentatie Bodemkunde - door Gera van Os, lector bodemkunde van Aeres Hogeschool DrontenCOLOFON

Future Food Production

  • Future Food Production
  • Land van Saaftinge 1
  • 8302 PE Emmeloord
  • ln.noitcudorpdooferutufofni