Akker van de Toekomst start in Ens

Stichting Future Food Production opent op 10 september in Ens de Akker van de Toekomst

Ens - 'In de landbouw zijn machines steeds groter en zwaarder geworden', licht Jetze Kempenaar, voorzitter van de stichting, toe. 'De grond wordt daardoor flink belast. Op veel plaatsen wordt de structuur van de grond slechter en heeft het bodemleven het moeilijk. Vooral bij extremere omstandigheden valt de opbrengst tegen, ondanks enorme inspanningen met beregenen, gewasbeschermingsmiddelen en bemesten. Dit vraagt om vernieuwing, zodat landbouw in de toekomst mogelijk blijft.'

De kartrekkers van Future Food Production zijn Flynth Adviseurs en Accountants, Ontwikkelingsmaatschappij Horizon, Agrofoodcluster en Wageningen University & Research. Verschillende ondernemers, Rabobank, gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland zijn medefinancier van het project dat ook een POP-3 subsidie ontvangt. Verder is er een klankbordgroep van agrarische ondernemers. 

Onbereden teeltbedden

Door op de Akker van de Toekomst met onbereden teeltbedden te werken, wordt de grond waarop geteeld wordt, minder belast. Tussen de bedden komen vaste paden waarover de werktuigen rijden. De teeltgrond blijft losser, laat water beter door en het gewas kan goed wortelen, waardoor het vocht beter vasthoudt. 

Strokenteelt

'We combineren de onbereden bedden met strokenteelt. Op elke strook van drie meter breed staat één gewas. Op elke volgende strook komt een ander gewas en na 5 gewassen komt het eerste gewas weer terug. Door de diversiteit worden gewassen weerbaarder en zullen er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest nodig zijn. Na het oogsten, zaaien we groenbemesters in. Alle maatregelen samen zorgen voor betere omstandigheden voor het bodemleven.'

Om dit allemaal te bereiken, ontwikkelt Wim Steverink uit Tollebeek een autonoom zelfrijdende lichte werktuigdrager met dito machines. 'Daarnaast werken we een rooivruchten-oogstmethodiek uit gebaseerd op onbereden teeltbedden. Wij denken dat deze manier van verbouwen zowel voor gangbare als biologische akkerbouwers de toekomst kan zijn.'

Op dinsdag 10 september om 13 uur opent de stichting op Zwijnsweg 13 in Ens de Akker van de Toekomst door de akker met een voorloze ploeg te bewerken en in te zaaien met groenbemester. Ook belichten diverse spreker het project. 

Bron: de Noordoostpolder van woensdag 4 september 2019

Foto: Reina Halman FotografieCOLOFON

Future Food Production

  • Future Food Production
  • Land van Saaftinge 1
  • 8302 PE Emmeloord
  • ln.noitcudorpdooferutufofni