Wij bouwen aan de akker van de toekomst

Klik hier

Stichting Future Food Production

Stichting Future Food Production maakt het Flevolandse ondernemers mogelijk om sneller te innoveren in de open teelten op het snijvlak van agro en techniek. Door innovaties samen te brengen in een proeftuin creëert zij slagkracht en meerwaarde. Ondernemers leren er van elkaar. 

 


 

Akker van de toekomst

De wereldbevolking groeit en heeft voedsel nodig. Nederland neemt daar een unieke positie bij in. Het is tweede grootste voedselexporteur ter wereld. Akkerbouw in Flevoland neemt een groot deel van die voedselproductie voor haar rekening. Schaalvergroting heeft gezorgd dat Nederland de meest efficiënte boeren ter wereld heeft. Maar de boeren staan nu voor een uitdaging. Op de huidige manier wordt de bodem uitgeput en klinkt deze in. Innovatie is nodig om met minder input dezelfde opbrengst te realiseren. Boeren en partners gaan daarom samen werken aan een betere toekomst.

Partners

 

De Nederlandse landbouwsector heeft sinds 1945 een enorme groei in kwaliteit en innovatie doorgemaakt. De landbouwgrond in Nederland behoort tot de beste in de wereld. En wereldwijd is de beste landbouwgrond reeds in gebruik. Uitbreiding van landbouwgrond gaat ten koste van bossen. Dat is de reden om zuinig te zijn op de huidige grond. 
Stichting Future Food Production wil daarom in samenwerking met partners werken aan innovatie. Om samen oplossingen te vinden zodat we onze landbouwgrond als vruchtbare bron van voeding door kunnen geven aan toekomende generaties.
Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050? Nederland heeft een belangrijke rol in het beantwoorden van die vraag. Nederland is na de Verenigde Staten namelijk tweede voedselexporteur ter wereld.


Ga hier naar het laatste nieuws over de Akker van de ToekomstCOLOFON

Future Food Production